Home
Woordverklaring
Concreet
Soorten
Tips voor ouders
Tips voor scholieren
Tips voor scholen
Links
Downloads
Nieuws
Contact
 

Hieronder vindt u publicaties van het Departement Onderwijs.

Evaluatierapporten van de Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire scholen

Schooljaar 01-02
Schooljaar 02-03
Schooljaar 03-04
Schooljaar 04-05
Schooljaar 05-06
Schooljaar 06-07
Folder Spijbelen uit "Klasse"
Spijbelactieplan
Bladwijzer voor artsen
Wetgeving

Publicatie van de werkgroep spijbelen van het RWO-ARA

Folder voor huisartsen

Enquête basisscholen

Flyer voor leerlingen uit het Secundair Onderwijs

 

Publicatie van de Commisie Onderwijs van het Vlaams Parlement

Spijbelen

 

Decreet Flankerend onderwijsbeleid